Logo
 
Warszawskie Seminarium Środowiskowe “Postępy edukacji internetowej”
Środowiska akademickie czterech Uczelni: PW, UW, PWJSTK i SGGW, pod patronatem PTNEI, uruchomiły w roku akademickim 2009/10 otwarte Seminarium Środowiskowe “Postępy edukacji internetowej”. Organizatorem Seminarium jest Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej.
Tematyka seminarium związana jest z szeroko pojętą edukacją wykorzystującą Internet, techniki multimedialne, narzędzia informatyki i telekomunikacji.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Seminarium oraz do zgłaszania swoich tematów wystąpień.

Miejsce prezentacji: Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, sala 326.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do:
  • Wygłoszenia prezentacji w oparciu o własne osiągnięcia i przemyślenia,
  • Udziału w Seminarium PEI i udziału w dyskusjach.
Propozycje tematów seminaryjnych proszę zgłaszać do sekretariatu ptnei@okno.pw.edu.pl lub na mój adres bogdan.galwas@elka.pw.edu.pl
Prof. Bogdan Galwas