Logo
 
Konferencja "Uniwersytet Witrualny: model, narzedzia, praktyka"
Z inicjatywą organizacji corocznej Konferencji "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" wystąpił w 2001 roku Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej. Politechnika Warszawska rozpoczęła w 2001 roku rekrutację na studia przez Internet i Konferencja miała przybliżyć wykładowcom Politechniki metody i techniki kształcenia na odległość. Prezenterami byli zaproszeni profesorowie Fernuniwersitaet w Hagen, niemieckiego uniwersytetu otwartego.
Począwszy od 2002 roku większość referatów przygotowywana jest i prezentowana przez autorów z uczelni i środowisk krajowych. W trakcie specjalnie przygotowanych sesji zaproszeni prezenterzy z całego świata przedstawiają osiągnięcia swoich uczelni i tendencje rozwoju e-edukacji w wymiarze globalnym.
W roku 2005 trzy uczelnie: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski i Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zawarły porozumienie o wspólnym, rotacyjnym prowadzeniu Konferencji "Uniwersytet Wirtualny”. Czwarty partner, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego dołączyła do porozumienia w roku 2009.
Konferencja "Uniwersytet Wirtualny” organizowana jest tradycyjnie w połowie czerwca, a miejscem Konferencji jest Warszawa.
Autorom najlepszych referatów konferencyjnych oferowana jest możliwość publikacji w specjalnie przygotowywanej monografii „Postępy e-edukacji”.
Opiekę merytoryczną nad Konferencją "Uniwersytet Wirtualny” sprawuje Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej.
Konferencje "Uniwersytet Wirtualny” (organizatorzy, programy, materiały)
2015
 Uniwersytet Warszawski 
2014
 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
2013
 Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 
2012
 Politechnika WarszawskaPrezentacje
2011
 Uniwersytet Warszawski 
2010
 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
2009
 Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 
2008
 Politechnika Warszawska 
2007
 Uniwersytet Warszawski 
2006
 Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 
2005
 Politechnika Warszawska 
2004
 Politechnika Warszawska 
2003
 Politechnika Warszawska 
2002
 Politechnika Warszawska 
2001
 Politechnika Warszawska