Logo
 

Seminarium 23 kwietnia 2015 r., (czwartek, godzina 14.15)
Andrzej Brzozowski – KOWEZiU Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie
Otwarte zasoby edukacyjne. Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie
Jacek Marciniak, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inteligentne systemy e-learningowe w procesie kształcenia na odległość

Seminarium 26 marca 2015 r., (czwartek, godzina 14.15)
Małgorzata Leszczyńska, Waldemar Łabuda – Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Kształcenie przez całe życie na przykładzie projektu „Efektywni 50+”
Tomasz Siemek – firma ACTION Centrum Edukacyjne
System zarządzania i dystrybucji wirtualnych laboratoriów dla kadry naukowej i studentów

Seminarium 25 lutego 2015 r., (czwartek, godzina 14.15)
dr inż. Przemysław Różewski, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny
Przetwarzanie kompetencji w systemach edukacyjnych
Marcin godziemba - Maliszewski, Politechnika Warszawska, OKNO PW
Laboratorium wirtualne - analiza możliwości wykorzystania w procesie dydaktycznym

Seminarium 22 stycznia 2015 r., (czwartek, godzina 14.15)
Paweł Kozłowski, Informatyk, COME UW
Darmowe oprogramowanie do wideokonfernecji jako elemetn e-learningu
Włodzimierz Dąbrowski, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, OKNO PW
Trendy w rozwoju akademickich kursów e-learningowych

Seminarium 24 listopada 2015 r., (czwartek, godzina 14.15)
Andrzej Ptasznik, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Pomocnik wykładowcy – oprogramowanie wspomagające prowadzenie przedmiotu

Seminarium 24 kwietnia 2014 r., (czwartek, godzina 14.15)
Joanna Szewczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Służby Pożarniczej
Multimedia w edukacji – pomoc czy przeszkoda?
Lech Mankiewicz, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Polski adwokat językowy KA
Akademia Khana od kuchni

Seminarium 27 marca 2014 r., (czwartek, godzina 14.15)
Anna Muniak, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Wsparcie narzędziowe dla nauczania problemowego
Michał Krupski, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Wpływ technologii informacyjnych na poziom kształcenia studentów kierunku Informatyka

Seminarium 20 lutego 2014 r., (czwartek, godzina 14.15)
Marcin Godziemba-Maliszewski, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
Platforma zdalnego laboratorium jako element wspomagający eksperyment naukowo-badawczy
Remigiusz Rak, Politechnika Warszawska
Laboratorium wirtualne - teoria i praktyka

Seminarium 23 stycznia 2014 r., (czwartek, godzina 14.15)
Anna Barbasiewicz, Uniwersytet Warszawski
E-kurs „Podstawy komercjalizacji wiedzy” – pomost pomiędzy uczelnią a gospodarką (na przykładzie projektu „Doktoraty dla Mazowsza II”)

Seminarium 28 listopada 2013 r., (czwartek, godzina 14.15)
Andrzej Żyławski, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
"IIT Szkoła – polski projekt MOOC w zakresie edukacji informatycznej dla szkół średnich. Podsumowanie doświadczeń po 1. roku"
mgr inż. Mariusz Portalski, PW
"E-edukacja jako narzędzie wyrównywania poziomu nauczania matematyki w szkolnictwie podstawowym."

Seminarium 25 kwietnia 2013, (czwartek, godzina 14.15)
dr hab inż. Marek Cieciura, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
"Internetowy system wspomagania edukcję studentów"
mgr inż. Mariusz Portalski, PW
"Telewizja w edukacji. Wczoraj, dzisiaj i jutro."

Seminarium 28 lutego 2013, (czwartek, godzina 14.15)
dr inż. Marlena Plebańska, OKNO PW
"Platforma e-learningowa jako narzędzie zarządzania wiedzą pracowników"
prof. Bogdan Galwas, OKNO PW
"Czy i jak wiek XXI zmieni edukację? Uwagi i spostrzeżenia"

Seminarium 24 stycznia 2013, (czwartek, godzina 14.15)
mgr Andrzej Żyławski, WWSI
"Program IT Szkoła - w poszukiwaniu nowego internetowego modelu edukacji uniwersyteckiej"
prof. Maciej Sysło, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
"Indywidualizacja kształcenia: idee, metody, narzędzia"

Seminarium 22 listopada 2012, (czwartek, godzina 14.15)
doc. dr inż. Elżbieta Piwowarska, OKNO PW
"Trendy w nauczaniu: mistrz-uczeń, czy mistrz-nauczyciel"
prof. Lech Banachowski, PJWSTK
"Wspomaganie procesów dydaktycznych przy użyciu elektronicznych struktur wiedzy"

Seminarium 22 listopada 2012, (czwartek, godzina 14.15)
dr Dorota Dądzik, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
"Rola narzędzi informatyki w edukacji wczesnoszkolnej"

Seminarium 23 lutego 2012, (czwartek, godzina 14.15)
dr inż. Małgorzata Suchecka, CIOP PIB w Warszawie
"SPostępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego"
mgr inż. Piotr Kopciał, PW
"Project-Based E-learning – nauczanie projektowe na platformie edukacyjnej, w świetle doświadczeń Ośrodka OKNO Politechniki Warszawskiej"

Seminarium 26 stycznia 2012, (czwartek, godzina 14.15)
mgr Andrzej Brzozowski, KOWEZiU
"Możliwości wykorzystania platformy Moodle na przykładzie Platformy Edukacyjnej KOWEZiU"

Seminarium 24 listopada 2011, (czwartek, godzina 14.15)
dr Zbigniew Meger, SWSPiZ w Łodzi
"Społecznościowe techniki kształcenia na odległość"
dr inż. Ryszard Piramidowicz, PW
"System e-LAB-OKNO - zajęcia laboratoryjne w kształceniu na odległość"

Seminarium 24 marca 2011, (czwartek, godzina 14.15)
prof. Bogdan Galwas, PW
"System edukacji najwyższym priorytetem Polski"
mgr Anna Drzewińska, UW
"Moduły Modelowe – scenariusze i realizacje zajęć języka obcego w ramach kursów półinternetowych na platformie Moodle w SzJO UW"

Seminarium 24 lutego 2011, (czwartek, godzina 14.15)
prof. Maciej Sysło, UWr
“e-Kształcenie - korzyści i zagrożenia edukacyjne”
dr hab. Marian Rusek, SGGW
“Rapid e-learninng w szkolnictwie wyższym”

Seminarium 27 stycznia 2011, (czwartek, godzina 14.15)
Dorota Sidor, UW
“To działa! Duży projekt edukacyjny na UW”
prof. Lech Banachowski, PJWSTK
“Rola uczelni oraz metod i technik eedukacji w uczeniu się przez całe życie”

Seminarium 28 października 2010, (czwartek, godzina 14.15)
dr inż. Marlena Plebańska, PW
“e-Akademia Przyszłości, e-edukacja wkracza do gimnazjów”
mgr Mariusz Malinowski, ORE
“e-Learning w systemie doskonalenia nauczycieli”

Seminarium 22 kwietnia 2010, (czwartek, godzina 14.15)
prof. R. Robert Gajewski, PW
“Edukacja 2.0: nadzieje i wyzwania”
Paweł Lenkiewicz, PJWSTK
“Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK”

Seminarium 25 marca 2010, (czwartek, godzina 14.15)
prof. Jerzy Mischke, AGH
“Czy samorządność Szkolnictwa Wyższego jest równoznaczna z samorządnością i niezależnością uczelni wyższych?”
Małgorzata Świerk, PJWSTK
“Podniesienie jakości e-nauczania na uczelniach wyższych w Polsce: przebudowa wzorców uczenia się oraz strategii kształcenia”

Seminarium 25 lutego 2010, (czwartek, godzina 14.15)
prof. dr hab. Barbara Dębska, Politechnika Rzeszowska
“Wykorzystanie otwartej struktury platformy Moodle do rozszerzenia funkcji portalu dydaktycznego”
prof. dr hab. bogdan Galwas, Politechnika Warszawska
“Edukacja w przyszłości i przyszłość edukacji”

Seminarium 28 stycznia 2010, (czwartek, godzina 14.15)
dr inż. Agnieszka Landowska, Politechnika Gdańska
„Współdzielenie materiałów edukacyjnych w rozproszonym i heterogenicznym środowisku Internetu”
dr Leszek Rudak, Uniwersytet Warszawski
"Taksonomia kursów internetowych"

Seminarium 26 listopada 2009, (czwartek, godzina 14.15)
Prof. dr hab. Bogdan Galwas, Tomasz Popis, Politechnika Warszawska
„Egzaminowanie przez Internet – założenia i realizacja systemu teleinformatycznego INSPEKTON”
dr inż. Tomasz Woźniakowski, prof. dr hab. Arkadiusz Orłowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
"E-learning w naukach przyrodniczych doświadczenia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie"

Inauguracyjne Seminarium 22 październik 2009, (czwartek, godzina 14.15)
Prof. dr hab. Remigiusz Rak, Politechnika Warszawska
„Laboratorium wirtualne – fundament elektronicznej edukacji inżynierów”
Prof. dr hab. Emma Kusztina, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
"Multidyscyplinarny charakter problemów nauczania na odległość"