Logo
 
Ludzie Edu@kcji
Rada programowa:
Przewodniczący: prof. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza
   prof. Lech Banachowski, PJWSTK
   prof. Wojciech Cellary, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
   prof. Barbara Dębska, Politechnika Rzeszowska
   prof. Bogdan Galwas, Politechnika Warszawska
   prof. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski
   prof. Jan Kusiak, Akademia Górniczo-Hutnicza
   prof. Emma Kusztina, Politechnika Szczecińska
   prof. Jan Madey, Uniwersytet Warszawski
   prof. Arkadiusz Orłowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
   prof. Barbara Putz, Politechnika Warszawska
   prof. Remigiusz Rak, Politechnika Warszawska
   dr Anna Rokicka-Broniatowska, Szkoła Główna Handlowa
   dr Leszek Rudak, Uniwersytet Warszawski
   dr Agnieszka Wierzbicka, Uniwersytet Łódzki
   prof. Józef Woźniak, Politechnika Gdańska
   prof. Oleg Zajkin, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Redakcja:
   Redaktor naczelny: dr inż. Agnieszka Landowska, Politechnika Gdańska
   Redaktor naukowy: mgr Maria Wilkin, Uniwersytet Warszawski
   Redaktor językowy: mgr Dorota Sidor, Uniwersytet Warszawski
   Sekretarz redakcji: mgr inż. Anna Serafińska-Misiak, Uniwersytet Warszawski