Logo
 
Tematyka Seminarium "Postępy edukacji internetowej"
Tematyka seminarium związana jest z szeroko pojętą edukacją wykorzystującą Internet, techniki multimedialne, narzędzia informatyki i telekomunikacji. W szczególności:
  • Wirtualizacja kształcenia i nowe trendy w e-edukacji,
  • Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy kształcenia na odległość,
  • Metodyka e-nauczania, kryteria oceny efektów nauczania przez Internet,
  • Technologie informacyjne, multimedia i Internet w edukacji,
  • Otwarte zasoby edukacyjne, otwarty dostęp – nowa idea XXI wieku,
  • E-nauczanie w kształceniu przez całe życie,
  • Kształcenie kadr do e-edukacji,
  • Laboratorium wirtualne,
  • Web 2.0 w procesie powstawanie Edukacji 2.0,
  • oraz inne aspekty elektronicznej edukacji i kształcenia na odległość.