Logo
 
Małgorzata Świerk - "Podniesienie jakości e-nauczania na uczelniach wyższych w Polsce: przebudowa wzorców uczenia się oraz strategii kształcenia"