Logo
 
Konferencja "Uniwersytet Witrualny: model, narzedzia, praktyka" - VU2012

Książka abstraktów wystąpień na Konferencji VU 2012

Sesja
Nr prezentacji
Tytuł prezentacji i nazwiska autorów
PDF
Video
1P
1P.1
Zarządzanie wiedzą i e-nauczanie w procesie kształcenia studentów,
Jerzy P. Nowacki, Lech Banachowski, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
1P.2
E-learning w uczelni technicznej z perspektywy Akademii Górniczo-Hutniczej,
Jan Kusiak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
1P.3
Platforma edukacyjna we współczesnej uczelni,
Arkadiusz Orłowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2A
2A.1
Zarządzanie procesem doboru ścieżek kształcenia na platformie e-student,
Barbara Dębska Agnieszka Kubacka, Politechnika Rzeszowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
 
2A.2
Możliwości wykorzystania platformy Moodle na przykładzie wykorzystania Platformy Edukacyjnej KOWEZIU,
Andrzej Brzozowski, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
 
2A.3
Zapobieganie niepowodzeniom edukacyjnym w e-nauczaniu,
Maciej Słomczyński Dorota Sidor, Tomasz Rybicki, Uniwersytet Warszawski, COME UW
 
2A.4
Model platformy edukacyjnej do realizacji e-kształcenia metodą projektów,
Piotr Kopciał, Politechnika Warszawska, OKNO
 
2A.5
Platforma edukacyjna OKNO-PW: funkcje i realizacja,
Paweł Wnuk, Politechnika Warszawska, OKNO
 
2B
2B.1
E-podręcznik – przyszłość szkoły zaczyna się dziś…,
Anna Antosiak-Wójcik, Monika Wasilewska, Young Digital Planet
   
2B.2
Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.,
Katarzyna Mikołajczyk, Katarzyna Pietraszek, Szkoła Główna Handlowa, CREN
 
2B.3
Możliwości wykorzystania platformy e-learningowej w pracy dydaktycznej nauczycieli,
Marlena Plebańska, Politechnika Warszawska, OKNO
 
2B.4
Inicjatywy e-learning w systemie doskonalenia nauczycieli – inspiracje, wyzwania, realizacje,
Mariusz Malinowski, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa
 
2B.5
Aktywności uczestników na przykładzie kursów prowadzonych dla nauczycieli w formie zdalnej na Platformie Edukacyjnej KOWEZIU,
Andrzej Brzozowski, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie
 
3A
3A.1
Diagnoza wybranych obszarów kształcenia na odległość w Polsce,
Andrzej Brzozowski, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie
 
3A.2
Co Bronisław Malinowski ma do portali społecznościowych?,
Zbigniew Meger, Społeczna Akademia Nauk
 
3A.3
Otwarta edukacja w środowisku 3D na przykładzie InfoLit iSchool,
Ewa Rozkosz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 
3A.4
Wspomaganie zarządzania uczelnią przy użyciu metod analitycznych hurtowni danych,
Agnieszka Chądzyńska- Krasowska, Elżbieta Mrówka-Matejewska,
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 
3A.5
Efektywne narzędzie e-learningowe do podnoszenia kwalifikacji medycznych,
Maria Mania, Agnieszka Zagórska, Marek Dzikiewicz, Szymon Seliga, Jarosław
Sikora, Piotr Szmyd, Proligence Sp. z o. o
 
3A.6
Modele sieci produkcyjnej dla zadań zarządzania wiedzą,
Przemysław Różewski, Emma Kusztina, Oleg Zaikin, Magdalena Malinowska,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Szczeciński
 
3B
3B.1
Zastosowanie narzędzia ewaluacyjnego – na przykładzie internetowego rozpoziomowania studentów UW,
Bartłomiej Michałowicz, Izabella Bednarczyk, Uniwersytet Warszawski, COME UW
 
3B.2
Czynniki sukcesu we wdrażaniu e-nauczania na Uniwersytecie Warszawskim,
Dorota Sidor, Maria Wilkin, Uniwersytet Warszawski, COME UW
 
3B.3
Interkulturowe QQanie polsko-chińskie,
Elżbieta Gajek, Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej
 
3B.4
Kryteria jakości w kursach w pełni e-learningowych i mieszanych,
Maria Pophristova, Paweł Wolak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 
3B.5
E-Learning 2.0 w nowoczesnej dydaktyce akademickiej – doświadczenia UG,
Stanisław Wrycza, Michał Kuciapski,
Uniwersytet Gdański, Katedra Informatyki Ekonomicznej
   
3B.6
Budowa repozytoriów materiałów dydaktycznych: metoda i narzędzia,
Jacek Marciniak, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
   
4P
4P.1
Application of e-Learning Technology to traditional University education process,
Nicolas Apostolopoulos, Freie Universitaet Berlin, Center for Digital Systems (CeDiS), Niemcy
4P.2
Podcast, captation, visio... Transition of the digital images usage from distant learning to face to face,
Antoine Rauzy, Universite Pierre et Marie Curie, Francja
 
4P.3
Affective Computing for Intelligent Tutoring Systems,
Agnieszka Landowska, Katedra Inżynierii Oprogramowania Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
5P
5P.1
Open Universities Worldwide: Current Challenges and Future Prospects,
Sarah Guri-Rosenblit, The Open University Izrael
 
5P.2
Guglielmo Marconi University: A New Approach to Higher Education,
Giuseppe Iazeolla, Guglielmo Marconi University, Włochy
5P.3
Edu@kcja - magazyn edukacji elektronicznej,
Agnieszka Landowska, Katedra Inżynierii Oprogramowania Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
 
6A
6A.1
Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich,
Remigiusz Rak, Politechnika Warszawska, OKNO
 
6A.2
Zdalny eksperyment naukowo-badawczy w systemie nauczania na odległość,
Jerzy Dobrodziej, Marcin Godziemba-Maliszewski, Remigiusz Rak, Instytut Technologii i Eksploatacji RADOM, Politechnika Warszawska, OKNO
 
6A.3
Wirtualne laboratorium z dziedziny fizyki, elektrotechniki i elektroniki w dydaktyce wyższej uczelni,
Marcin Godziemba-Maliszewski, Andrzej Żyławski, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki
 
6A.4
Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych,
Bartosz Ziemkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
6A.5
Plagiaty rozwiązań zadań programistycznych w zdalnym nauczaniu,
Krzysztof Barteczko, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 
6B
6B.1
Pionierskie instytucje kształcenia zdalnego w Polsce w latach 60-tych i 70-tych XX wieku,
Mariusz Portalski, Towarzystwo Naukowe Płockie
 
6B.2
Wykorzystanie mapy myśli do poprawy kreatywnego myślenia w procesie e-edukacji,
Barbara Dębska, Łukasz Sanokowski, Politechnika Rzeszowska / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
 
6B.3
Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych,
Joanna Karłowska - Pik, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
6B.4
Wirtualne koła naukowe – praca z uczniem zdolnym na platformie e-learningowej,
Marlena Plebańska, Politechnika Warszawska, OKNO
 
6B.5
Budowanie i wzmacnianie motywacji na kursach e-learningowych dla uczniów,
Wanda Jochemczyk Katarzyna Olędzka, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
 
7A
7A.1
Zdalne systemy pomiarowe – nowy wymiar e-badań i e-nauczania,
Ryszard Piramidowicz, Krzysztof Anders, Krzysztof Madziar, Piotr Witoński, Politechnika Warszawska, OKNO
   
7A.2
System e-LAB – elementy elektroniki i optoelektroniki,
Krzysztof. Anders, Paweł Gdula, Ryszard Piramidowicz, Politechnika Warszawska, OKNO
   
7A.3
System e-LAB - Laboratorium techniki mikrofalowej i optofalowej,
Krzysztof Madziar, Grzegorz Kędzierski, Jerzy Skulski, Politechnika Warszawska, OKNO, Instytut Łączności
 
7A.4
Internetowe Laboratorium Fizyki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej,
Jan Grabski, Jacek Bzdak, Przemysław Duda, Grzegorz Kalinowski, Mikołaj Kubicki, Mikołaj Olszewski, Paweł Stępień, Dariusz Tefelski, PW, Wydział Fizyki
   
7A.5
Architektura i techniczne rozwiązania w Internetowym Laboratorium Fizyki oraz perspektywy ich rozwoju,
Jacek Bzdak, Przemysław Duda, Jan Grabski, Mikołaj Kubicki, Mikołaj Olszewski, Paweł Stępień, Dariusz Tefelski, Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
   
7A.6
Laboratorium Internetowe (najbliższej) Przyszłości,
Mikołaj Olszewski, Jacek Bzdak, Przemysław Duda, Jan Grabski, Mikołaj Kubicki, Paweł Stępień, Dariusz Tefelski, Maciej Szmigiero, Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
   
7B
7B.1
Sytuacja dydaktyczna w e-nauczaniu,
Leszek Rudak, Uniwersytet Warszawski, COME
 
7B.2
Pedagogiczne aspekty e-edukacji,
Aleksandra Piskorska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny
 
7B.3
Czy współczesna edukacja korzysta z osiągnięć technologii on-line?,
Zbigniew Meger, Społeczna Akademia Nauk
 
7B.4
Otwartość jako pozytywny wirus w projektach europejskich,
Karolina Grodecka, Agnieszka Chrząszcz, Jan Kusiak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 
7B.5
Ocenianie kształtujące - czyli, jak to dobrze, że jest e-learning,
Agnieszka Cieszyńska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 
7B.6
Gry symulacyjne w nauczaniu przez Internet,
Włodzimierz Dąbrowski, Karol Domagała, Politechnika Warszawska, OKNO
 
8P
8P.1
Wykorzystanie portalu dydaktycznego w nauce języków programowania,
Barbara Dębska, Politechnika Rzeszowska
8P.2
Doświadczenia i metodologia e-nauczania na UW. Paradoksy i sofizmaty e-nauczania,
Jan Madey, Leszek Rudak, Uniwersytet Warszawski, COME UW
8P.3
Kształcenie przez całe życie w przestrzeni otwartych zasobów edukacyjnych,
Bogdan Galwas, Ryszard Tadeusiewicz, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie