Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

 

Z inicjatywą organizacji corocznej Konferencji "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" wystąpił w 2001 roku Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej. Politechnika Warszawska rozpoczęła w 2001 roku rekrutację na studia przez Internet i Konferencja miała przybliżyć wykładowcom Politechniki metody i techniki kształcenia na odległość. Prezenterami byli zaproszeni profesorowie Fernuniwersitaet w Hagen, niemieckiego uniwersytetu otwartego.

 

Począwszy od 2002 roku większość referatów przygotowywana jest i prezentowana przez autorów z uczelni i środowisk krajowych. W trakcie specjalnie przygotowanych sesji zaproszeni prezenterzy z całego świata przedstawiają osiągnięcia swoich uczelni i tendencje rozwoju e-edukacji w wymiarze globalnym.

 

W roku 2005 trzy uczelnie: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski i Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zawarły porozumienie o wspólnym, rotacyjnym prowadzeniu Konferencji "Uniwersytet Wirtualny”. Czwarty partner, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego dołączyła do porozumienia w roku 2009.

Konferencja "Uniwersytet Wirtualny” organizowana jest tradycyjnie w połowie czerwca, a miejscem Konferencji jest Warszawa.

 

Autorom najlepszych referatów konferencyjnych oferowana jest możliwość publikacji w specjalnie przygotowywanej monografii „Postępy e-edukacji”.

 

Opiekę merytoryczną nad Konferencją "Uniwersytet Wirtualny” sprawuje Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej.

 

Konferencje "Uniwersytet Wirtualny” - organizatorzy

 • 2020 - Politechnika Warszawska
 • 2019 - Uniwersytet Warszawski
 • 2018 - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • 2017 - Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • 2016 - Politechnika Warszawska
 • 2015 - Uniwersytet Warszawski
 • 2014 - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • 2013 - Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • 2012 - Politechnika Warszawska
 • 2011 - Uniwersytet Warszawski
 • 2010 - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • 2009 - Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • 2008 - Politechnika Warszawska
 • 2007 - Uniwersytet Warszawski
 • 2006 - Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • 2005 - Politechnika Warszawska
 • 2004 - Politechnika Warszawska
 • 2003 - Politechnika Warszawska
 • 2002 - Politechnika Warszawska
 • 2001 - Politechnika Warszawska

 

Przejdź do strony Konferencji