Baza nagrań z seminariów

Strona: Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej
Kurs: Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej
Książka: Baza nagrań z seminariów
Wydrukowane przez użytkownika:
Data: środa, 22 wrzesień 2021, 07:34

Opis

Nagrania wideo z poprzednich wystąpień na Seminarium Środowiskowym wraz ze streszczeniami

Webinarium 29.10.2020

Wybrane elementy strategii działań w zakresie zdalnego nauczania na Politechnice Gdańskiej w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach

doc. dr Anita Dąbrowicz-Tlałka
Politechnika Gdańska

Uwagi na temat prowadzenia przedmiotu on-line

prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas
Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej

Webinarium 23.04.2020

Analiza pracy zdalnej studentów medycyny w czasie pandemii coronawirusa – pierwsze wyniki

dr Magdalena Roszak
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
Katedra Informatyki i Statystyki

Pobierz streszczenie
Wykorzystanie elementów gamifikacji w nauczaniu zdalnym

dr Anna Grygoruk
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Polski Uniwersytet Wirtualny

Pobierz streszczenie

Webinarium 26.03.2020

Prowadzenie kursu z baz danych przy pomocy środowiska Moodle i CodeRunner

dr Andrzej Wójtowicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Matematyki i Informatyki

Pobierz streszczenie
Zespolona metoda oceny zarządzania e-learningiem akademickim

mgr Izabela Maleńczyk
Politechnika Warszawska
Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO, Wydział Inżynierii Produkcji

Pobierz streszczenie

Webinarium 23.01.2020

Walidacja zadań zamkniętych i otwartych z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Jacek Stańdo
Doktor nauk matematycznych, nauczyciel akademicki na Politechnice Łódzkiej.
Kierownik wielu projektów, m.in. „E-pogotowia matematycznego”, „E-podręczniki”, „E-matura”

Pobierz streszczenie
E-edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym

Artur Sychowicz
Dział Informatyki, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Pobierz streszczenie

Webinarium 28.11.2019

NAVOICA: doświadczenia z eksploatacji polskiej platformy MOOC

Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak,
Project Manager projektu Polski MOOC, Rada Fundacji Młodej Nauki

Pobierz streszczenie
Konfigurowalny portal na potrzeby społeczności naukowej, na przykładzie nowej witryny PTNEI

inż. Tomasz Radwański
Politechnika Warszawska Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW

Pobierz streszczenie

Webinarium 24.10.2019

Connecting through Educational Technology to produce effective learning environments - o konferencji EDEN 2019

Dr inż. Elżbieta Piwowarska,
Dr. inż. Krzysztof Madziar
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Pobierz streszczenie
Narzędzie Cloudla.bs jako uzupełnienie e-learningu”

Mgr inż. Tomasz Siemek
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Grupa APN Promise

Pobierz streszczenie

Webinarium 25.04.2019

Systemy e-portfolio – wprowadzenie

Dr Małgorzata Miranowicz
Queen Mary University of London,
Barts and The London School of Medicine and Dentistry

Pobierz streszczenie
Archiwistyka Webu - Status, Cele, Metody

Ewa Serafin-Prusator,
Marcin Wilkowski,
Aneta Daszuta
Uniwersytet Warszawski

Pobierz streszczenie

Webinarium 28.03.2019

Uwagi o funkcjonalności platformy MOODLE w hybrydowym modelu studiów

Dr inż. Piotr Kopciał
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Pobierz streszczenie
Rzeczywistość hybrydowa w internecie wszechrzeczy jako środowisko do przekazywania wiedzy

Mgr inż. Magdalena Nowakowska,
Dr inż. Tomasz Woźniakowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Pobierz streszczenie

Webinarium 28.02.2019

Techniki Transmisji Sygnałów - kurs PW w ramach platformy Navoica - polskimooc.pl

Dr inż. Krzysztof Madziar
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Pobierz streszczenie
European Engineering Team - międzyuczelniany program zorientowany na projekty i wykorzystujący kształcenie mieszane

Dr inż. Bartłomiej Gładysz
Wydział Inżynierii Produkcji PW

Pobierz streszczenie