Baza nagrań z seminariów

Nagrania wideo z poprzednich wystąpień na Seminarium Środowiskowym wraz ze streszczeniami

Webinarium 29.10.2020

Wybrane elementy strategii działań w zakresie zdalnego nauczania na Politechnice Gdańskiej w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach

doc. dr Anita Dąbrowicz-Tlałka
Politechnika Gdańska

Uwagi na temat prowadzenia przedmiotu on-line

prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas
Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej