Baza nagrań z seminariów

Nagrania wideo z poprzednich wystąpień na Seminarium Środowiskowym wraz ze streszczeniami

Webinarium 28.03.2019

Uwagi o funkcjonalności platformy MOODLE w hybrydowym modelu studiów

Dr inż. Piotr Kopciał
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Pobierz streszczenie
Rzeczywistość hybrydowa w internecie wszechrzeczy jako środowisko do przekazywania wiedzy

Mgr inż. Magdalena Nowakowska,
Dr inż. Tomasz Woźniakowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Pobierz streszczenie