Baza nagrań z seminariów

Nagrania wideo z poprzednich wystąpień na Seminarium Środowiskowym wraz ze streszczeniami

Webinarium 23.01.2020

Walidacja zadań zamkniętych i otwartych z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Jacek Stańdo
Doktor nauk matematycznych, nauczyciel akademicki na Politechnice Łódzkiej.
Kierownik wielu projektów, m.in. „E-pogotowia matematycznego”, „E-podręczniki”, „E-matura”

Pobierz streszczenie
E-edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym

Artur Sychowicz
Dział Informatyki, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Pobierz streszczenie