Baza nagrań z seminariów

Nagrania wideo z poprzednich wystąpień na Seminarium Środowiskowym wraz ze streszczeniami

Webinarium 26.03.2020

Prowadzenie kursu z baz danych przy pomocy środowiska Moodle i CodeRunner

dr Andrzej Wójtowicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Matematyki i Informatyki

Pobierz streszczenie
Zespolona metoda oceny zarządzania e-learningiem akademickim

mgr Izabela Maleńczyk
Politechnika Warszawska
Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO, Wydział Inżynierii Produkcji

Pobierz streszczenie