Konferencja VU

Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

Z inicjatywą organizacji corocznej Konferencji "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" wystąpił w 2001 roku Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej. Politechnika Warszawska rozpoczęła w 2001 roku rekrutację na studia przez Internet i Konferencja miała przybliżyć wykładowcom Politechniki metody i techniki kształcenia na odległość. Prezenterami byli zaproszeni profesorowie Fernuniwersitaet w Hagen, niemieckiego uniwersytetu otwartego.


Począwszy od 2002 roku większość referatów przygotowywana jest i prezentowana przez autorów z uczelni i środowisk krajowych. W trakcie specjalnie przygotowanych sesji zaproszeni prezenterzy z całego świata przedstawiają osiągnięcia swoich uczelni i tendencje rozwoju e-edukacji w wymiarze globalnym.

W roku 2005 trzy uczelnie: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski i Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych zawarły porozumienie o wspólnym, rotacyjnym prowadzeniu Konferencji "Uniwersytet Wirtualny”. Czwarty partner, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego dołączyła do porozumienia w roku 2009.
Konferencja"Uniwersytet Wirtualny” organizowana jest tradycyjnie w połowie czerwca, a miejscem Konferencji jest Warszawa.

Autorom najlepszych referatów konferencyjnych oferowana jest możliwość publikacji w specjalnie przygotowywanej monografii „Postępy e-edukacji”.

Opiekę merytoryczną nad Konferencją "Uniwersytet Wirtualny” sprawuje Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej.

Konferencje "Uniwersytet Wirtualny” - organizatorzy
   • 2020 - Politechnika Warszawska
   • 2019 - Uniwersytet Warszawski
   • 2018 - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
   • 2017 - Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
   • 2016 - Politechnika Warszawska
   • 2015 - Uniwersytet Warszawski
   • 2014 - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
   • 2013 - Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
   • 2012 - Politechnika Warszawska
   • 2011 - Uniwersytet Warszawski
   • 2010 - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
   • 2009 - Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
   • 2008 - Politechnika Warszawska
   • 2007 - Uniwersytet Warszawski
   • 2006 - Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
   • 2005 - Politechnika Warszawska
   • 2004 - Politechnika Warszawska
   • 2003 - Politechnika Warszawska
   • 2002 - Politechnika Warszawska
   • 2001 - Politechnika Warszawska


Ostatnia modyfikacja: czwartek, 9 styczeń 2020, 14:57