Seminarium Środowiskowe “Postępy edukacji internetowej”

Środowiska akademickie czterech Uczelni: PW, UW, PJATK i SGGW, pod patronatem PTNEI, uruchomiły w roku akademickim 2009/10 otwarte Seminarium Środowiskowe “Postępy edukacji internetowej”. Tematyka seminarium związana jest z szeroko pojętą edukacją wykorzystującą Internet, techniki multimedialne, narzędzia informatyki i telekomunikacji. Organizatorem Seminarium jest Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej.

Do 2018 r. seminaria odbywały się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Od 2019 r. seminaria są organizowane w formie webinariów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Seminarium oraz do zgłaszania swoich tematów wystąpień.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do:
   • Wygłoszenia prezentacji w oparciu o własne osiągnięcia i przemyślenia,
   • Propozycje tematów seminaryjnych proszę zgłaszać do sekretariatu ptnei@okno.pw.edu.pl

Tematyka Seminarium "Postępy edukacji internetowej"

Tematyka seminarium związana jest z szeroko pojętą edukacją wykorzystującą Internet, techniki multimedialne, narzędzia informatyki i telekomunikacji. W szczególności:
   • Wirtualizacja kształcenia i nowe trendy w e-edukacji,
   • Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy kształcenia na odległość,
   • Metodyka e-nauczania, kryteria oceny efektów nauczania przez Internet,
   • Technologie informacyjne, multimedia i Internet w edukacji,
   • Otwarte zasoby edukacyjne, otwarty dostęp – nowa idea XXI wieku,
   • E-nauczanie w kształceniu przez całe życie,
   • Kształcenie kadr do e-edukacji,
   • Laboratorium wirtualne,
   • Web 2.0 w procesie powstawanie Edukacji 2.0,
   • oraz inne aspekty elektronicznej edukacji i kształcenia na odległość.

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 26 listopad 2019, 15:49