Manifest programowy PTNEI

Manifest programowy założycieli Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił olbrzymi postęp i rozwój zarówno systemu edukacyjnego jak i metodologii nauczania. Hasło społeczeństwa informacyjnego nabiera bardziej realnych kształtów. Coraz więcej osób dąży do zdobywania wiedzy i poszerzania swojego wykształcenia, a dotychczasowe bariery w dostępie do wiedzy i wykształcenia powoli zanikają. Dobra edukacja i wykształcenie coraz bardziej liczą się na rynku pracy, a społeczeństwo coraz odważniej korzysta ze zdobyczy współczesnej nauki – szczególnie w zakresie komunikacji społecznej przy wykorzystaniu nowych technologii. Jednym z elementów tego postępu jest coraz szersza możliwość wykorzystania edukacji internetowej i jej zastosowań we współczesnym świecie. 

Edukacja Internetowa w ostatnich latach coraz dynamiczniej rozwija się także w Polsce. Jej zalety dostrzegają nie tylko ośrodki edukacyjne. Coraz częściej zainteresowane też są nią też instytucje naukowo-badawcze. E-learning, edukacja wspomagana technikami teleinformatyki, zdobywa rzesze zwolenników i użytkowników, którzy dostrzegają olbrzymi potencjał w wykorzystaniu nowoczesnych technik kształcenia na odległość – zarówno na poziomie akademickim, jak i rozwoju nauki i technologii. 

Wraz z rozwojem edukacji internetowej pojawia się konieczność dbania o wysoki poziom eedukacji, rozwoju standardów, kooperacji na szerszą niż dotychczas skalę oraz naukowego podejścia do tej stosunkowo nowej dziedziny.
Doświadczenia, które dotychczas poszczególne jednostki naukowo-badawcze oraz ośrodki akademickie zdobywały indywidualnie i wymieniając się nimi sporadycznie na konferencjach, wymagają zebrania i ustandaryzowania, a dalszy rozwój edukacji internetowej – wspólnych działań na rzecz jej rozwoju i popularyzacji.

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej powstaje z potrzeby działania na rzecz dobrego rozwoju i promocji e-edukacji w Polsce.

Głównymi celami Towarzystwa są; 
   • działanie na rzecz rozwoju nauki i edukacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem  edukacji internetowej, 
   • popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego oraz rozwoju kształcenia przez całe  życie, 
   • promocja naukowego podejścia do rozwoju edukacji internetowej, 
   • działania na rzecz współpracy instytucji rozwijających e-edukację, 
   • poszukiwanie nowych zastosowań edukacji internetowej, w tym w ramach współpracy z przemysłem, gospodarką, administracją i medycyną, 
   • prowadzenie analizy procesów zachodzących w społeczeństwie dzięki e-edukacji i ich wykorzystanie do dalszego rozwoju społeczno gospodarczego, 
   • popularyzacja wykorzystania zastosowań edukacji internetowej przez instytucje związane z gospodarką przemysłem oraz instytucje publiczne. 
Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej swoje cele zamierza realizować poprzez: 
   • badanie zjawisk związanych z edukacją internetową i zmian społecznych, jakie ta  forma kształcenia oraz poszerzania wiedzy za sobą niesie, 
   • naukową analizę sytuacji e-edukacji w Polsce, oraz ocenę perspektyw i szans jej  dalszego rozwoju, 
   • opracowanie standardów edukacji internetowej i ich popularyzację w środowiskach  naukowych i akademickich,
   • organizację wspólnej platformy dla instytucji wykorzystujących edukację internetową,
   • organizację konferencji, warsztatów i seminariów,
   • działalność publikacyjną i wydawniczą,
   • promocję polskiej edukacji internetowej poza granicami kraju – w tym w  wykorzystaniu do działań pomocowych prowadzonych przez Polskę.  
Założyciele Towarzystwa to osoby zaangażowane w pracy na rzecz nauki i edukacji w Polsce, które mają bogate doświadczenia zarówno teoretyczne jak i praktyczne związane z edukacją internetową. Reprezentują najlepsze polskie ośrodki akademickie i placówki naukowe, które były wśród pierwszych badaczy i popularyzatorów e-edukacji w Polsce. Towarzystwo wspierają nie tylko środowiska bezpośrednio zajmujące się edukacją internetową i badaniami nad jej rozwojem, ale też szerokie grono osób zaangażowanych w rozwój nauki polskiej, nowoczesne zastosowania technologii informacyjnych i rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich którym bliska jest polska nauka i edukacja oraz działania na rzecz popularyzacji edukacji internetowej do współpracy z nami. Wspólne działania walnie przyczynia się do rozwoju społeczeństwa i sukcesów nauki Polskiej. Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 październik 2019, 13:50