Seminarium Środowiskowe “Postępy edukacji internetowej”

 

Środowiska akademickie czterech Uczelni: PW, UW, PJATK i SGGW, pod patronatem PTNEI, uruchomiły w roku akademickim 2009/10 otwarte Seminarium Środowiskowe “Postępy edukacji internetowej”. Tematyka seminarium związana jest z szeroko pojętą edukacją wykorzystującą Internet, techniki multimedialne, narzędzia informatyki i telekomunikacji. Organizatorem Seminarium jest Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej.

 

Do 2018 r. seminaria odbywały się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Od 2019 r. seminaria są organizowane w formie webinariów.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Seminarium oraz do zgłaszania swoich tematów wystąpień.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do:

 • Wygłoszenia prezentacji w oparciu o własne osiągnięcia i przemyślenia
 • Propozycje tematów seminaryjnych proszę zgłaszać do sekretariatu ptnei@okno.pw.edu.pl

 

Tematyka Seminarium "Postępy edukacji internetowej"

 

Tematyka seminarium związana jest z szeroko pojętą edukacją wykorzystującą Internet, techniki multimedialne, narzędzia informatyki i telekomunikacji. W szczególności:

 • Wirtualizacja kształcenia i nowe trendy w e-edukacji,
 • Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy kształcenia na odległość,
 • Metodyka e-nauczania, kryteria oceny efektów nauczania przez Internet,
 • Technologie informacyjne, multimedia i Internet w edukacji,
 • Otwarte zasoby edukacyjne, otwarty dostęp – nowa idea XXI wieku,
 • E-nauczanie w kształceniu przez całe życie,
 • Kształcenie kadr do e-edukacji,
 • Laboratorium wirtualne,
 • Web 2.0 w procesie powstawanie Edukacji 2.0,
 • oraz inne aspekty elektronicznej edukacji i kształcenia na odległość.